fbpx
Skip to content Skip to footer
Agencja marketingowa

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Agencji Marketingowej Orange Moon

Wprowadzenie:

Niniejsza Polityka Prywatności agencji marketingowej Orange Moon, której właścicielem jest Anna Byrczek prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Waryńskiego 10, 32-543 Myślachowice, NIP: 6282165978, REGON: 122286660, ma na celu informowanie użytkowników serwisu orangemoon.pl o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

1. Administrator danych i kontakt

Orange Moon pełni rolę Administratora Danych Osobowych. Wszelkie pytania, wnioski lub żądania dotyczące przetwarzania tych danych można kierować do nas za pośrednictwem e-maila: agencja@orangemoon.pl lub telefonicznie: 694 466 634.

 

2. Zbieranie i rodzaje przetwarzanych danych

Orange Moon zbiera dane osobowe w następujących celach:

  1. Obsługa zapytań – Dane zbierane poprzez formularz kontaktowy, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, oraz treść zapytania, służą wyłącznie do odpowiedzi na zapytania użytkowników.
  2. Newsletter – Adres e-mail zbierany jest w celu przesyłania informacji marketingowych, po wyrażeniu przez użytkownika zgody.

 

3. Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej orangemoon.pl korzystamy z plików cookies, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia podczas korzystania z naszych usług. Pliki cookies są niewielkimi fragmentami danych zapisywanymi na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają nam rozpoznanie użytkownika przy kolejnych wizytach na stronie i dostosowanie jej zawartości do indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Dzięki temu, możemy nie tylko ułatwić nawigację i korzystanie z naszej strony, ale również dopasować prezentowane treści i oferty, aby były one jak najbardziej atrakcyjne dla każdego użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies:

Użytkownicy mają pełną kontrolę nad plikami cookies i mogą w każdej chwili dostosować ich ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, jednak użytkownik może zablokować lub ograniczyć ich wykorzystanie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i ograniczyć możliwość korzystania z pełnej oferty naszego serwisu.

Bezpieczeństwo i prywatność:

Stosowane przez nas pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników, a jedynie do ułatwienia korzystania ze strony i dostosowania jej funkcjonalności do ich potrzeb. Zapewniamy, że wszystkie dane zbierane za pomocą plików cookies są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i naszą Polityką Prywatności.

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami zarządzania plikami cookies dostępnymi w przeglądarce oraz do dostosowania ustawień, aby korzystanie z naszej strony było jak najbardziej komfortowe i bezpieczne.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W Agencji Marketingowej Orange Moon, przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników i klientów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., znanym jako RODO. 

Pliki cookies:

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej orangemoon.pl, użytkownicy są proszeni o akceptację plików cookies. Jest to standardowa praktyka umożliwiająca nam dostosowanie i optymalizację treści strony do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Akceptacja plików cookies jest dobrowolna, ale niezbędna do pełnego i efektywnego korzystania z naszych usług online. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce, jednak warto pamiętać, że może to wpłynąć na funkcjonalność i komfort korzystania ze strony.

Realizacja umowy:

Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest klient, lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy. W takich sytuacjach, przetwarzanie danych jest ograniczone do zakresu niezbędnego do realizacji zobowiązań umownych, takich jak dostarczenie usług, obsługa zamówień czy komunikacja z klientem. Przed rozpoczęciem współpracy klient pisemnie wyraża zgodę na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych przez agencję Orange Moon.

 

5. Udostępnianie i przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim tylko w celach wspierających realizację usług Orange Moon, w tym dostawcom systemów IT, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym usługi marketingowe, zawsze z zachowaniem maksymalnej ochrony i poufności danych.

 

6. Przechowywanie danych

Dane, które otrzymujemy, są przechowywane tylko przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Ten okres jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, co zapewnia, że informacje są chronione i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny.

W przypadku nawiązania z nami współpracy, zebrane dane osobowe są przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu. Umożliwia nam to wypełnienie wszelkich prawnych i regulacyjnych zobowiązań, a także rozwiązywanie sporów, które mogą pojawić się po zakończeniu współpracy. Zapewniamy, że w tym czasie dane są bezpiecznie przechowywane i chronione przed nieuprawnionym dostępem.

 

7. Prawa użytkowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, każdy użytkownik naszej strony ma szereg uprawnień, które pozwalają na kontrolę nad przetwarzaniem jego danych osobowych. Te prawa obejmują:

  1. Prawo dostępu – Użytkownicy mają prawo uzyskać potwierdzenie, czy ich dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, dostęp do tych danych oraz informacje o sposobie i celu ich przetwarzania.
  2. Prawo do sprostowania – Jeżeli dane są nieaktualne lub nieprawidłowe, użytkownik może zażądać ich natychmiastowej korekty.
  3. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – Każdy może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, szczególnie gdy nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – W określonych sytuacjach, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, co oznacza, że dane te będą mogły być przez nas przechowywane, ale nie wykorzystywane do innych celów.
  5. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownicy mają prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych w ustandaryzowanym i łatwym do odczytu formacie cyfrowym. Pozwala to na bezproblemowe i wolne od przeszkód przekazanie tych danych do innego podmiotu zarządzającego.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu – W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, szczególnie jeśli są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  7. Prawo do cofnięcia zgody – Jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie, użytkownik ma prawo ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Bezpieczeństwo danych

W Orange Moon, priorytetem jest ochrona danych osobowych naszych klientów i użytkowników. W tym celu wdrożyliśmy zaawansowane środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę danych przed wszelkimi formami nieautoryzowanego dostępu, modyfikacji, ujawnienia, czy zniszczenia. 

Zabezpieczenia techniczne:

Nasze zabezpieczenia techniczne obejmują regularne aktualizacje systemów i aplikacji, co pozwala nam na bieżąco chronić się przed nowymi zagrożeniami i lukami w oprogramowaniu. Stosujemy również zaawansowane metody szyfrowania danych, zarówno przechowywanych, jak i przesyłanych, aby zapewnić ich ochronę w każdych warunkach. Ponadto, wykorzystujemy systemy zarządzania hasłami do tworzenia i przechowywania silnych haseł.

Procedury organizacyjne:

Na poziomie organizacyjnym, ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie do upoważnionych pracowników, którzy przeszli odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych. Regularnie przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa, które pozwalają nam monitorować i doskonalić nasze procedury ochrony danych. 

 

9. Zmiany w polityce prywatności

Orange Moon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez aktualizację tekstu dostępnego na stronie internetowej.

Kompleksowa obsługa
Twojego biznesu online

tel. 694 466 634
agencja@orangemoon.pl

Katowice – Chrzanów – Kraków – Cała Polska online!

Polityka prywatności

Orange Moon © 2024. All Rights Reserved. 

Go to Top